Quyết định của Tổng cục An ninh trao tặng giấy khen cho công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre/

  • Trang chủ
  • Tin tức chung
  • Quyết định của Tổng cục An ninh trao tặng giấy khen cho công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre
Chia sẻ:
01/08/2010 15:21 Quyết định của Tổng cục An ninh trao tặng giấy khen cho công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre Theo đề nghị của đồng chí Cục Trưởng Cục Chính Trị An Ninh, Cục Bảo Vệ An Ninh Kinh tế, đã đưa ra quết định khen thưởng 5 năm thực hiện Nghị định 73/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động và tổ chức bảo vệ của cơ quan chính phủ

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét